KC-SMS.

Program przeznaczony do wysyłki SMS z użyciem terminali GSM.

Dzięki niemu Państawa firma może przy użyciu niskich nakładów finansowych przeprowadzać kampanie marketingowe jak i po integracji z posiadanym oprogramowaniem wysyłać wszelkiego rodzaju powiadomienia.

Oprogramowanie na życzenie klienta może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb a także zintegrowane z jego systemami.

Wysyłka SMS realizowana jest z użyciem terminala(i) GSM podłączonych bezpośrednio do systemów firmowych.
Rozwiązanie to uniezależnia firmę od zewnętrznych dostawców usług dając gwarancję, że przesyłane dane nie zostaną przechwycone, zgromadzone lub zmanipulowane przez osoby trzecie.

Funkcjonalność:

 • SMS tekstowy - 160 znaków bez polskich liter,
 • brak ograniczeń ilości wysyłanych SMS,
 • użycie dowolnej karty SIM,
 • możliwość odczytu otrzymanych SMS,

Obsługiwane systemy operacyjne (32 i 64 bit):

 • Windows XP,
 • Windows Vista,
 • Windows 7,
 • Windows 10,
 • Windows 2003 Server,
 • Windows 2008 Server,
 • Windows 2012 Server,
 • Windows 2016 Server.

Wersja standardowa wymaga zainstalowanego serwera MySQL w wersji 5.0 lub nowszej.