KC Call Center

Najistotniejsze procesy w działaniu wielu firm to proces sprzedaży produktów. Dla zmaksymalizowania wolumenu sprzedaży i zadowolenia klienta niezbędne jest odpowiednie narzędzie wspomagające procesy z tym związane. Dodatkowo dzięki możliwości bieżącego śledzenia postępów realizacji kampanii umożliwia analizę i optymalizację pracy działu Call Center.

Oprogramowanie jest dla każdego klienta personalizowane zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami a także integrowane z jego systemami, bazami i lub źródłami danych.

Wdrożenie oprogramowania przyniosie Państwa firmie szereg korzyści:

 • Przyspieszenie pracy,
 • Podniesienie standardu obsługi klienta.
 • Obniżenie kosztów obsługi klienta,
 • Udostępnienie pracownikom niezbędnych informacji w zwięzłej formie, bez konieczności dostępu do innych systemów w firmie,
 • Systematyzację pracy działu Call Center,

Obsługiwane systemy operacyjne (32 i 64 bit):

 • Windows XP,
 • Windows Vista,
 • Windows 7,
 • Windows 10,
 • Windows 2003 Server,
 • Windows 2008 Server,
 • Windows 2012 Server,
 • Windows 2016 Server.

Program wymaga zainstalowanego serwera MySQL w wersji 5.0 lub nowszej.

Licencja programu powiązana jest z numerem NIP Firmy w związku z tym nie jest zbywalna.

Przykładowe ekrany - wdrożenie w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej