OWL - Ogólne Warunki Licencji

Dotyczy wszystkich programów z wyłączeniem postanowień zawartych w Licencji Szczegółowej Programu - LSP.

 

§ 1

Licencja jest udzielana Nabywcy i przypisana do jego numeru NIP.

§ 2

Licencja nie jest zbywalna. Przeniesienie praw do licencji może być wykonane w szczególnych przypadkach i tylko za pisemną zgodą Autora Oprogramowania i wniesieniu opłaty za wygenerowanie nowego klucza licencyjnego zgodnie z cennikiem.

§ 3

Licencja jest bezterminowa z wyjątkiem programów zakupionych w wersji abonamentowej.

§ 4

a) Prawo do aktualizacji jest czasowe i określone w ramach zakupionej wersji. Nabywca może przedłużyć je nabyć o dodatkowe okresy.

b) Dla programów z aktualizacją bezterminową nowe wersje oprogramowania będą dostępne przez okres 6 miesięcy od czasu wycofania produktu z cennika.

§ 5

Programy sprzedawane są "as is" - posiadają funkcjonalność dostępną w aktualnie dostępnej wersji Demo zamieszczonej na stronie www.kcsoft.pl.

§ 6

Autor nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek użytkowania oprogramowania z wyłączeniem przypadków celowego działania na szkodę Nabywcy.